Dwight Nordstrom
PRI Chairman
Mainland China, Hong Kong, Taiwan

PRI
China Headquarters Office
Xi Huan Plaza • Bldg. 2, 15th Floor, Suite C6
#1 Xiwaidajie Xin Xing Dong Xiang
Xi Cheng District, Beijing, PRC 100044

Phone: 86-10-5830-1122 X806 • Mobile: 86-13701051646
Fax: 86-10-5830-1500

E-mail: dwight@priusa.com